yukarı kaydır

KOSGEB

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ:

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı: Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu yeni işletmelere yönelik destek peketi. Bu destek kapsamında girişimci; “kuruluş desteği”, “performans desteği” ve “sertifika desteği” olmak üzere toplamda 65.000₺’ye kadar desteklenmektedir.
 • İleri Girişimci Destek Programı: Geleneksel Girişimci Eğitimi ve İleri Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış girişimcilerin kurduğu yeni işletmeler için destek paketi. Bu destek kapsamında girişimci; “kuruluş desteği”, “makine, teçhizat ve yazılım desteği”, “mentörlük, danışmanık ve işletme koçluğu desteği”, “performans desteği” ve “sertifika desteği” olmak üzere toplamda 375.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

 KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılması ile marka ve kurumsal kimliklerinin güçlendirilmesine yönelik bir destektir. Bu destek kapsamında işletmeler 480.000₺’ye kadar  %60 ‘ı desteklenmektedir.

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test ve Analiz Desteği
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği
 • Model Fabrika Desteği

İş Birliği Destek Programı

 Kobilerin birbirleri ile veya büyük işletmeler ile ortak çalışmaları sonucu karşılıklı fayda ve rekabet sağlayan projeye yöneliktir. Bu destek kapsamında 10.000.000 TL’ye kadar Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz destek sağlanmaktadır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

 KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerinin, Pazar paylarının, rekabet güçlerinin ve katma değerlerinin artırılmasını sağlayan bir destektir. Bu destek kapsamında girişimci; 300.000₺’si geri ödemesiz ve 700.000₺’si geri ödemeli olmak üzere toplamda 1.000.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Pazar Desteği

KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılması, yurt dışı pazar paylarının artırılması ve ihracat faaliyetlerinin artırılmasına yönelik bir destektir. %30’u geri ödemeli ve %70’i geri ödemesiz olmak üzere toplamda 300.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

Ar-Ge inovasyon Destekleri

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

 Ar-ge ve inovasyon faaliyetleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’leri desteklemektedir. Bu destek kapsamında işletme “Kira desteği”, “Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği”, “Personel Desteği”, “Başlangıç Sermayesi Desteği” ve “Proje Geliştirme Desteği” olmak üzere toplamda 750.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

 Ar/Ge faaliyetleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi ile Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlayan bir destektir. Bu destek kapsamında işletme 6.000.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

Stratejik Ürün Destekleri

 Orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik bir destektir. Bu destek kapsamında 5.000.000₺’ye kadar desteklenmektedir.

 

KOBİ Finansman Desteği: KOBİ’lerin finansman sorununun çözülmesi, üretim, kalite ve standartlarının artırılmasına yönelik bir destektir. Bu destek kapsamında 500.000₺’ye kadar destek sunulmaktadır.

 

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri: İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, rekabet gücünün arttırılması ve yurt içinde üretimin desteklenmesi amacıyla KOSGEB bünyesinde metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında test maliyetlerinin %50’si desteklenmesine yönelik bir destektir.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.