Alkan Patent

SINAİ MÜLKİYET (Marka+ Tasarım+ Patent+ Faydalı Model+ Coğrafi İşaret+ Entegre Topografya) İŞLEMLERİ

1. Paket
(Aylık)
Yıllık 10 Ad. İşleme Kadar
Araştırma - İnceleme
Başvuru
Karara İtiraz
Karşı Görüş
Bülten Takibi
Bülten İtirazı
Tescil İşlemleri
Yenileme - Yıllık Ücret
Adres, Unvan, Nevi Değiş, Devir, Lisans vb işlemler
2. Paket
(Aylık)
Yıllık 25 Ad. İşleme Kadar
Araştırma - İnceleme
Başvuru
Karara İtiraz
Karşı Görüş
Bülten Takibi
Bülten İtirazı
Tescil İşlemleri
Yenileme - Yıllık Ücret
Adres, Unvan, Nevi Değiş, Devir, Lisans vb işlemler
3. Paket
(Aylık)
Yıllık 50 Ad. İşleme Kadar
Araştırma - İnceleme
Başvuru
Karara İtiraz
Karşı Görüş
Bülten Takibi
Bülten İtirazı
Tescil İşlemleri
Yenileme - Yıllık Ücret
Adres, Unvan, Nevi Değiş, Devir, Lisans vb işlemler
4. Paket
(Aylık)
Yıllık 100 Ad. İşleme Kadar
Araştırma - İnceleme
Başvuru
Karara İtiraz
Karşı Görüş
Bülten Takibi
Bülten İtirazı
Tescil İşlemleri
Yenileme - Yıllık Ücret
Adres, Unvan, Nevi Değiş, Devir, Lisans vb işlemler
NOT: Yapılan her işlem 1 adet olarak baz alınacaktır. Örneğin bir marka başvurusunda 1 Başvuru + 1Tescil işlemi olmak üzere 2 adet işlem yapılmaktadır. Bu ücretler KDV hariç hizmet bedellerini kapsamaktadır. Kurumlara yatırılacak Harçlar, Vergiler ve Yurt Dışı işlemler dâhil değildir.
Alkan Danışmanlık

DEVLET DESTEK ve HİBE (KOSGEB + TUBİTAK + Kalkınma Ajansı +Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı) İŞLEMLERİ

1. Paket
Aylık
Girişimci Projesi
2. Paket
Aylık
Yurt Dışı Pazar Projesi
Ticaret Bakanlığı DYS
3. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Ticaret Bakanlığı DYS
4. Paket
Aylık
Yatırım Teşvik
Yurt Dışı Pazar Projesi
Ticaret Bakanlığı DYS
5. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Sanayi Bak. Yatırım Teşvik
Ticaret Bakanlığı DYS
6. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Sanayi Bak. Yatırım Teşvik
Kosgeb Ar&Ge
Tübitak 1507
Ticaret Bakanlığı DYS
7. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Sanayi Bak. Yatırım Teşvik
Kosgeb Ar&Ge
Kosgeb Tekno Yatırım
Tübitak 1507
Ticaret Bakanlığı DYS
8. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Sanayi Bak. Yatırım Teşvik
Kosgeb Ar&Ge
Kosgeb Tekno Yatırım
Tübitak 1501
Tübitak 1507
Ticaret Bakanlığı DYS
9. Paket
Aylık
Kobigel Projesi
Yurt Dışı Pazar Projesi
Sanayi Bak. Yatırım Teşvik
Kosgeb Ar&Ge
Kosgeb Tekno Yatırım
Tübitak 1501
Tübitak 1507
Ticaret Bakanlığı DYS
AB Hibeleri
Kalkınma Ajansı
NOT: Firma Analizi, Proje Yazımı, Kuruma Müracaat, Sistem Kontrolü, Revizyon, Dönem Sonu Ödeme Talebi, Kapanış İşlemleri yapılacaktır. Bu ücretlere Harçlar ve Vergiler dâhil değildir. Ayrıca Yapılan işlemlerin onaylanmasının ardından proje bütçesinin %5’ü hizmet bedeli olarak haricen alınacaktır.
Alkan Belgelendirme

BELGELENDİRME (ISO CE EAC SASO BARKOD YERLİ MALI HELAL ) İŞLEMLERİ

1. Paket
(Aylık)
Yıllık 5 Ad. İşleme Kadar
ISO-9001 Kalite Yön. Sis.
ISO 14001 Çevre Yön. Sis.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yön. Sis.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön. Sis.
ISO 50001 Enerji Yön. Sis.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
CE/BARKOD
EAC/SASO
Yerli Malı / Helal Belgesi
Yenileme
2.PAKET
(Aylık)
Yıllık 10 Ad. İşleme Kadar
ISO-9001 Kalite Yön. Sis.
ISO 14001 Çevre Yön. Sis.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yön. Sis.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön. Sis.
ISO 50001 Enerji Yön. Sis.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
CE/BARKOD
EAC/SASO
Yerli Malı /Helal Belgesi
Yenileme
3. Paket
(Aylık)
Yıllık 15 Ad. İşleme Kadar
ISO-9001 Kalite Yön. Sis.
ISO 14001 Çevre Yön. Sis.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yön. Sis.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön. Sis.
ISO 50001 Enerji Yön. Sis.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
CE/BARKOD
EAC/SASO
Yerli Malı /Helal Belgesi
Yenileme
4. Paket
(Aylık)
Yıllık 20 Ad. İşleme Kadar
ISO-9001 Kalite Yön. Sis.
ISO 14001 Çevre Yön. Sis.
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yön. Sis.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön. Sis.
ISO 50001 Enerji Yön. Sis.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti
CE/BARKOD
EAC/SASO
Yerli Malı /Helal Belgesi
Yenileme
Bu ücretlere akredite kurumlara yatırılacak ücretler, Harçlar ve Vergiler dâhil değildir.
Kişisel Bilgileriniz
Toplam Tutar :