yukarı kaydır

Alkan Belgelendirme

Müşterilerimizin hizmet kalitelerinin arttırmak amacıyla üretim ve hizmetlerinde kullanacağı TSE, ISO, CE, Barkod, vb. gibi belgelendirme işlemlerinde ALKANLAR GROUP olarak hizmet vermekteyiz.

CE İŞARETİ

“Avrupa’ya Uygunluk Belgesi” anlamına gelen, CE Belgesi, birçok kalite belgesinin aksine ürün için zorunludur. CE Belgesi, ürünün kalitesinden çok ürünün güvenliği ile ilgilidir. Birçok kalite belgesinin tersine ürün için zorunludur. Ürüne ait CE Belgesi ve üzerinde taşıdığı CE işareti, ürünün insan ve hayvan sağlığı, can ve mal güvenliği, bitki sağlığı, çevre ve tüketiciyi koruması konusunda asgari güvenlik şartlarını yerine getirdiğini gösterir. CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır.

CE İşaretinin Firmalara Faydaları Nelerdir?

 • Üzerine yerleştirilen ürünün sağlık ve güvenlik şartlarını taşıdığını gösterir.
 • Ticari yönden ürünlerin bir ülkeden AB’ye üye olan bir ülkeye serbestçe girişinin yolunu açar.
 • Ürünün pasaportu niteliğindedir.
 • Ürünün kalitenin düzeyini gösterir.
 • Ürünün Yeni Yaklaşım Direktifleri ’ne uygun olduğunu gösterir.

CE belgesi ve CE işareti taşıması gerekirken bunları bulundurmayan ürünlerin, AB üyesi ülkelerin yanı sıra ilgili mevzuatı kabul eden diğer ülkelere ihracatı mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri çerçevesindeki bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girişine izin verilmesi için üzerinde CE işaretini taşıyor olması gerekir. Bununla birlikte ürünün risk düzeyini belirten CE Belgesi’nin bulunması da zorunludur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün kurulup çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için Kalite Güvencesi standartlarıdır. Bilgisayar, otomobil, çeşitli aletler yapan firmalar ve bu firmaların ürün tasarımı da yapan satıcı firmaları bu çeşit firmalara örnektir.

Kısaca Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

ISO 9001, belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda kısa vadelidir. ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşlara bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğun başarıldığı anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

G İŞARETİ

Yapı malzemesine, ambalajına, malzemeye eklenen bir etikete, malzemeye ilişkin ticari belgelere yerleştirilerek kullanılır. CE işareti ve belgesine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında ülkemizde zorunlu olarak G İşareti kullanılır. G belgesine tabi en önemlileri malzemelerdir. Ülkemizde CE belgesine tabi olmayan ve CE işareti taşıma zorunluluğu bulunmayan yapı malzemelerini üreten tüm üreticiler kullanmak zorundadır.

G İşareti / Belgesi Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini kapsayan G işaret ve belgesine tabi yapı malzemeleri, yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE belgesinin zorunlu olmadığı ürünlerdir.

 • Hazır beton
 • İnşaat demiri
 • Beton çelik çubukları

TSE HELAL BELGELENDİRME HİZMETLERİ

a.) Helal Uygunluk Belgesi: TSE tarafından yürütülen Helal belgelendirmesi işlemleri neticesinde ürün ve hizmet için düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan dokümandır.

 1. Helal Kesim Belgesi: TSE tarafından kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen doküman. Bu belge TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olup, kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde belirli bir miktar ve partiye esas olmak üzere TSE Uzmanlarınca üretim yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir. TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgelendirme şartları aynen aranır. Et parçalama tesislerinin yapacakları Helal Kesim Belgesi taleplerinde girdi olarak kullanılan karkasların Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesi’ne sahip olma şartı aranır.
 2. Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi: TSE tarafından gıda ve kozmetik ürünleri kapsamında yürütülen Helal belgelendirme işlemleri neticesinde aynı ürün grubu içinde yer alan gıda veya kozmetik ürünleri için düzenlenen doküman. Bu belge belirli bir miktar ve partiye ait olmak üzere düzenlenir. Karkas, parçalanmış et ve sakatat dışında kalan et ürünleri için yapılacak olan Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesine sahip olma şartı aranır.

Ürün Grupları:

Ürün Belgelendirme faaliyetlerimiz çerçevesinde hizmet vermekte olduğumuz ürün grupları aşağıda verilmektedir.

 • Et ve et mamulleri
 • Süt ve süt mamulleri
 • Yumurta ve yumurta mamulleri
 • Tahıl ve tahıl ürünleri
 • Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar
 • Meyve, sebzeler ve bunların mamulleri
 • Şeker ve şekerleme mamulleri
 • Meşrubat (Alkolsüz içecekler)
 • Bal ve yan mamulleri
 • Besin takviyeler
 • Genetiği değiştirilmiş gıdalar
 • Gıda katkı maddeleri
 • Enzimler
 • Mikro organizmalar
 • Balık ve balık ürünleri, su vd
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda hizmet ve tesisleri
 • Helal Kozmetik

Helal Kozmetik ile ilgili başvurularda, incelemelerimiz TSE K 202 – Helal Kozmetik standardı esas alınarak ilgili Belgelendirme Föyüne göre yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde öncelikle, firmalarımızdan TS EN ISO 22716 – Kozmetikler – İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Hakkında Kılavuz standardına uygun olarak üretim yapmaları, ürün gruplarına göre Kozmetik Kanununa, Yönetmelik ve Tebliğlerine uymaları ve gerekli kontrolleri sağlamaları gerekmektedir. Buna göre helal kozmetik belgesi alacak ürünlerin bünyesinde, helal olmayan hayvan ve bunlardan türetilmiş nanomateryal, genetik materyal ya da bileşen olmayacak, insana ait ve bunlardan türetilmiş bileşen ya da insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanmış diğer canlılara ait genetik materyal bulunmamalıdır.

Helal Belgesi

 • Helal Gıda Belgelendirmesi: TS OIC/SMIIC 1 standardına göre aşağıda belirtilen ürün grupları için belgelendirme yapılmaktadır. Talebinize göre bu başvurular geçerlilik süresi 1 yıl olan helal ürün belgelendirme modeline göre veya geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlandırılan helal parti malı uygunluk belgelendirme modeline göre değerlendirilmektedir.
 • Et ve et mamulleri,
 • Süt ve süt mamulleri,
 • Yumurta ve yumurta mamulleri,
 • Tahıl ve tahıl ürünleri,
 • Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar,
 • Meyve, sebzeler ve bunların mamulleri,
 • Şeker ve şekerleme mamulleri,
 • Meşrubat (Alkolsüz içecekler),
 • Bal ve yan mamulleri,
 • Besin takviyeleri,
 • Gıda katkı maddeleri,
 • Enzimler,
 • Mikro organizmalar,
 • Balık ve balık ürünleri,
 • Su,
 • Kakao ve kakao ürünleri,
 • Çay ve çay ürünleri,
 • Kahve ve kahve ürünleri,
 • Yağlı tohumlar,
 • Baharatlar ve çeşni maddeleri,
 • Özel beslenme amaçlı gıdalar,
 • Nişasta ve nişasta ürünleri,
 • Hazır yemekler,

Helal Hizmet Belgelendirmesi: TS OIC/SMIIC 1 ve TS 13571 standardına göre aşağıda belirtilen hizmetler için belgelendirme yapılmaktadır.

 • Yemek fabrikası/ Toplu yemek mutfağı,
 • Lokanta,
 • Kafeterya,
 • Pastane,
 • Hızlı yemek servis yerleri,
 • Market,
 • Kasaplık Hayvan Kesim Yerleri (Mezbahalar)

Helal Kozmetik Belgelendirmesi: TSE K 202 Belgelendirme Kriterine göre aşağıda belirtilen ürün grupları için belgelendirme yapılmaktadır. Talebinize göre bu başvurular geçerlilik süresi 1 yıl olan helal ürün belgelendirme modeline göre veya geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlandırılan helal parti malı uygunluk belgelendirme modeline göre değerlendirilmektedir.

 • Bebek ürünleri,
 • Kişisel temizlik ve banyo ürünleri,
 • Göz bakım ve makyaj ürünleri,
 • Makyaj ve makyaj temizleme ürünleri,
 • Koku verici ve ter önleyiciler,
 • Traş ürünler,
 • Cilt bakım ürünleri,
 • Tüy dökücü ürünler,
 • Tırnak ürünleri,
 • Ağız bakım ürünleri,
 • Saç bakım ve temizleme ürünleri,
 • Saç renklendirici ürünler,
 • Güneş ürünleri, hizmetleri kapsamında TS OIC/SMIIC 1 ve TS 13571 standartları dikkate alınarak belgelendirilmektedir.

EMC Nedir?

Cihazların elektromanyetik enerjilerinin yayılımını kontrol eden bilime Elektromanyetik Uyumluluk denir. EMC için iki farklı değer gerekir. Bunlar

 • Emisyon
 • Duyarlılık

Elektromanyetik kabul edilebilir seviyelere riskleri azaltmak için gereklidir. Test belirli bir cihaz için gerekli standartları karşıladığının onaylamak için gereklidir. EMC testlerinde emisyon ve duyarlılık testleri yapılmaktadır.

ENEC BELGESİ

Avrupa Elektrik normları belgelendirme kısaltmasıdır. Elektrik ve elektronik ürünlerde güvenlik işaretidir. ENEC işareti Avrupa ulusal belgelendirme kuruluşlarının birisi tarafından onaylı olduğunun işaretidir. Anlaşmanın taraf olduğu 25 belgelendirme firması vardır. 1999 yılında anlaşmanın şartları genişletildi.

Neden ENEC belgesi?

 • Yüksek ürün kalitesi işareti
 • Avrupa güvenlik şartlarına uyum
 • Tüm üye devletlerde Kabul
 • Ce standardı ile uyum

ENEC Belgesi İSO Tip 5 standardına göre üretim tesislerinde tam fabrika denetimini kapsamaktadır.

GCF Belgelendirme ve Testleri

Global Belgelendirme Formu belgelendirme ile cihazların çalışabilir olması ispat edilir. GCF belgelendirme üretilen yeni cihazların bir standart testler serisiyle diğer cihaz ve ağlarda çalışılabilirliğinin ispat edilmesini sağalmaktadır. Maddi test yüklerinizi hafifletmiş olursunuz. Global Gsm testleri dizisiyle servis sağlayıcıların gerekliliklerinin sağlandığını kanıtlanmış olursunuz.

IECEE CB Belgesi

Uluslararası Elektrik Komisyonu IEC tarafından Elektrik ve Elektronik ürünleri alanında global test sistemidir. CB Test belgesine sahip ürünler dünyada international uyumlu güvenlik sertifikasına sahip ürün olarak kabul edilir.

Temel amacı üye ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmaktır. Uluslararası ticarette vakit ve para kazanma avantajı sağlar.

CB ŞEMA

IEC CB Şema tek bir sertifika ile dünya çapında Pazar erişimi sağlar. CB Şema 1985 yılında IEC içerisine dâhil edilmiştir. 52 üye ülke ve 276 test laboratuvarını kapsayan bir anlaşmadır.

ROHS

Tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC direktifinin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması ile ilgili İngilizce harflerin kısaltması ROHS olarak ifade edilir.

Rohs Belgesi;

Ürünün direktifin gerektirdiği testleri karşıladığının yasal beyanıdır. Rohs Direktifi 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve her üye devletin uyması gereken bir direktif yönetmeliktir. Bu direktif ile elektronik ve elektrikli cihazlarda kullanılan maddelere kısıtlama getirilmiştir. Rohs direktifi bir diğer direktif olan Elektrikli ve Elektronik Ekipman direktifi olan (WEEE) 2002/96/EC direktifi ile yakından ilgilidir.

EAC BELGELENDİRME

Rusya Federasyonu’ndaki ürünleri/üreticileri ile tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürleri inceleyen EAC (Eurasian Economic Union), belirlenen prosedürlere uygun olan ürünleri gümrükleme işlemlerinde geçişlerine kolaylık sağlayan bir belgedir. Rusya pazarlarına ürün ihracatı gerçekleştiren şirketlerin, üretimlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yapmaları zorunludur.

EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerlidir. Bu ülkelerin genelinde geçerli olan GOST Belgesi yerini EAC Belgesi diye bilinen ve gümrük birliği ülkelerine ihracat yapmak için zorunlu olan yeni belgelere bıraktı.

Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenebilmektedir. EAC Sertifikası parti bazlı, 1, 3 ve 5 yıllık süre için düzenlenmektedir. Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmenin en kolay yoludur.

EAC (GÜMRÜK BİRLİĞİ ONAYI)

Gümrük Birliği Uygunluk Sertifikası (EAC Sertifikası) üretimlerin kalitesinin Gümrük Birliği bölgesi dâhilindeki onaylanmış yönetmeliklere uygunluğunu teyit eden resmi bir belgedir.

EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir ve yukarıda belirtilen tüm ülkelerde geçerlidir.

Konuyla ilgili linkler aşağıdadır:

GMP BELGESİ

GMP + Belgesi; hayvan yemlerinin güvenli olarak piyasaya sürülmesi ve kontrolünün yapılması adına hazırlanan bir belgedir. 1992 yılında Hollanda Yem Endüstricileri‘ nin birlikte hazırladığı bir standart belgesidir.

Yem ve yem katkı maddeleri, hayvansal menşei ürünler için kalite güvence anlamında çok önemli bir faktördür. GMP+ (İyi Üretim Uygulamaları Sistemi), yemin üretimi esnasında, yem üretimi zincirinde gıda güvenliği kapsamında her aşamada temin etmek için tasarlanmıştır.  ‘’Productshap Diervoeder“ adında Hollanda’da kurulmuş olan organizasyon 90lı yılların başlarında yem üreticileri için bir standart geliştirmiştir ve bu standart GMP+ için temel oluşturmaktadır. GMP+ standardı, iyi üretim uygulamalarının prensiplerini ve HACCP’ in barındırmış olduğu kavramın prensiplerini kapsamaktadır. GMP+, başlangıçta sadece Hollanda sistemini temel alan bir standart olsa bile, çok kısa sürede uluslararası seviyeye ulaşan ve tüm dünyadaki üreticilere hitap eden bir standart haline dönüşmüştür.

GMP Plus standardı, yemlerin iyi üretim uygulamaları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilmesini sağlamak ve yem işletmecilerini bilgilendirmek amacıyla oluşturulan bir standarttır.

 

 

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.