MENÜ

MARKA TESCİLİ

Marka tescili, işletmelerin veya kuruluşların markalarına verdiği ismin veya logonun diğer kurum veya kuruluşlardan ayırt edilmesini sağlamak ve marka sahibine ait olduğunu belirtmek için uygulanan belgelendirme işlemidir.

Marka tescili altında bulunan markalar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen MARKA TESCİL belgesi ile birlikte hem ürünün hem de üreticinin tüm haklarını koruma altına almış olur.

ALKANLAR GROUP markanızın tescillenmesi adına yapılan müracaat işlemlerini ve bu işlemlerin tüm süreçlerini takip ederek Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulan sınai mülkiyet hukuku ve ticaret hukuki haklarının etkin olarak korunmasını sağlar.

Marka denilince akla gelen tüm bileşenlerin tescillenmesi, markanın kendine özgün yapısını ortaya koyar ve sektöründe bulunduğu rakiplerinden ayrılarak kendi farkını oluşturur.

Gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda isim hakkınızın başka kişiler veya kuruluşlarca kullanılması kaçınılmazdır. Ürünün veya üreticinin sektörde yer aldığı pozisyonunun ve markanın gelişiminin söz konusu olduğu bu durumu güvence altına almak için markanın size ait olduğunu kanıtlamak zorundasınız.

İsim haklarının başkaları tarafından kullanılmaması için yapılacak işlemler ALKANLAR GROUP tarafından yürütülmektedir.

Markanın tescillenmesi sürecinde gerekli araştırma, belgelendirme, takip ve marka sahibi kişi veya kuruluşların bu süreçten haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yapılan tüm çalışmalarla size hizmet verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı ve yasal bir kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumunda yer alan tüm marka tescillerinin hakları korunmaktadır. Marka hakkı bulunan tüm kişiler veya kuruluşlar bu haklardan yararlanabilir. Bu hakların korunmasını ve markanızın güvencesini garantilemek için yapılan takipler ve işlemler ALKANLAR GROUP çalışanları ve uzman kişileri tarafından gerçekleştirilir.

Üretim gücünün önemini belirleyen bu hizmetler, gelişim bakımından her sektörde yer almakta ve sektörlerin kendi içerisinde bulunan alt kategorilerinde ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. Markanın önemi için her sektörde oluşturulan bu durum bulunduğunuz alanda özgün bir kimliğe sahip olmak için yapılması gereken bir işlemdir.

ALKANLAR GROUP tarafından verilen bu hizmet markanızın geleceğini garanti altına alır. Marka tescili sayesinde oluşturulacak olan bağımsız ve özgün kimliğiniz sizi güçlü ve gelişen bir kişi haline getirir. Bu işlemlerin yapılmaması durumunda taklitçi bir marka olarak tüm haklarınız ve kimliğinizden uzaklaşırsınız.

PATENT VE FAYDALI MODEL TESCİLİ

Patent ve Faydalı Model Tescili nedir? Öncelikle patent, bir buluşun daha önce bilinmeyen tekniğini ve çözümünü sanayi alanında kullanılabilmesi için üretme ve satma ayrıcalığının kime ait olduğunu belirleyen belgeye verilen isimdir.

Patent belgesi olmayan her buluş halka açıktır ve herkes tarafından kullanılabilir. Bu ayrıcalığı elinizde bulundurma ve ürünün markalaşması adına yapılan bu belgelendirme profesyonel alanda yapılmadığı sürece değerli vaktinizin kaybına ve size tanınan haklardan yeterli bir şekilde faydalanamama gibi olumsuz sonuçlar çıkarabilir.

ALKANLAR GROUP çalışanları sizin için gerekli ve profesyonel başvuruları hazırlamakta ve sürece uygun hareket etmeniz için gerekli olan tüm adımları atmanızda yanınızdadır. Patent koruması her yıl yenilenme şartıyla 20 yıl koruma altına alınmaktadır.

Faydalı model tescili ise buluşun tekniğini aşmadan faydalı olan ve sanayiye uygulanabilen küçük patenlerdir ve yavru patent diye de anılır. Faydalı model tescilinde her yıl yenilenme şartıyla 10 yıl koruma sağlanır. Patent ve faydalı model tescilinde gerekli profesyonellikle hareket edilmeyen tüm başvuru ve süreçler ret alabilir ve hem zaman hem de para kaybına sebep olabilir.

ALKANLAR GROUP bünyesindeki uzman çalışanlar sizin adınıza buluşun kullanım alanını, özelliklerini, benzer alana hizmet eden ürün olup olmadığını belirleyip varsa rakip firmanın isimlerini patent müracaatı yapacak olan müşterisine verir.

Bizler müşterimizden aldığımız bilgiler ve uzman ekibimizin yapmış olduğu araştırmalar sonucu edindiği bilgiler doğrultusunda buluşun sanayiye uygulanabilirliğini ve hukuksal açıdan tescile uygun olup olmadığını belirleriz.

Patent ve faydalı model tescili için başvurulan buluşun hukuksal açıdan tescil edilebilir niteliği taşıması durumunda yenilik incelemesi yapılmaktadır. Bu durum benzerlik araştırmasıdır ve bu araştırma neticesinde tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan buluşlar ticari alanda kullanılamayacağı için buluş sahipleri hukuken korunamaz ve gereksiz yatırımdan kurtarılır.

Ulusal rekabetin arttığı bu dönemi göz önünde bulundurarak ve markalaşma alanında atılan önemli adımlardan biri olan patent ve faydalı model tescili sadece yerel alanda alındığında yeterli olmayacaktır. Yurtdışı için yapılan patent ve faydalı model tescili farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

ALKANLAR GROUP olarak sizin için gerekli olan tüm adımları uzmanlıkla yerine getirmekteyiz. Atılan adımlar gerekli profesyonelliği içermediği takdirde hiçbir yarar sağlamaz. Kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılması en doğrusu olacaktır.

 

TASARIM TESCİLİ

Bir ürünün dış görünümünün tamamının veya bir kısmının insan duyularıyla algılanabilir renk, şekil, işaret, doku, süsleme, esneklik gibi özelliklerinin oluşturduğu görünüm bütünlüğüne tasarım denilmektedir.

Markalar müşterilerini etkilemek amacıyla rekabet halinde olduğu diğer firmalardan bir adım önde olduğunu kanıtlamak için kendi imajlarını yansıtan tasarımlı ürünlerini oluşturuyorlar. Tasarım tescili, ürünün dış görünümünü Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan tescille koruma altına alır.

Tescillenen ürünler her 5 yılda yenilenerek 25 yıl koruma altına alınabilir. Ürünün, tasarım tescili alabilmesi için yeni ve ayırt edici olması gerekmektedir ve tasarım tüm açıdan detaylarıyla birlikte gösterilmelidir. Tasarımın resimleri veya çizimi özenle hazırlanmalıdır. Bu iş için yeterince uzman olmayan yöntemler tescilin alınmasında engel oluşturacağı için uzmanlık gerektiren işlemler daha sağlıklı bir sonuca ulaşmanız açısından profesyonel şekilde yönetilmelidir.  ALKANLAR GROUP uzman çalışanları ve profesyonel yetkilileri tarafınca gerekli sürecin en verimli haliyle yönetilmesi için gerekli tüm çalışmaları sizinle beraber yapmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tasarım sadece Türkiye için geçerlidir ve uluslararası markalarca da koruma altına alınması, ürünü yurtiçi ve yurtdışı rekabet alanında ön plana çıkaracak ve hukuki açıdan ürün sahibinin tüm hakları korunacaktır. Tasarım tescili yaptırmak tek başına yararlı olmayacaktır. Bu sürecin yenilik aşamasının yapılması ve taklit veya benzer ürünün piyasaya sunulmaması adına yapılan kontroller uzman ve tecrübeli ekip tarafından takibe alınmalıdır. Benzer veya taklitçi bir ürünün piyasa sunulması halinde gerekli müdahale ve önlemlerin zamanında yapılması gerekmektedir.

ALKANLAR GROUP olarak sizin yapmış olduğunuz özgün imajın her aşamasını ve haklarını takip edebilmek, ürün sahibinin profesyonelce yönlendirilmesini sağlayabilmek amacıyla hizmet vermekteyiz. Markalaşma alanında önemli bir yere sahip olan tasarım ürünlerine sermaye açısından da bakılması mümkündür ve tescillenen ürünün devri gerçekleştirilebilir.

Devir işlemleri için gerekli düzenlemeler ve noter huzurunda yapılan sözleşmeler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Tescillenen ürünün sahibi dışında kullanılması durumunda sınai mülkiyet haklarınız veya ticaret hukukinden doğan haklarınız ile bu izinsiz kullanıma müdahale edip faaliyetleri durdurabilirsiniz veya izniniz dışında kullananlara belli bir bedel karşılığında tasarım lisansı verebilirsiniz. Hiçbir şekilde uyumsuzluğa yer verilmeden, net ve anlaşılır derecede hazırlanan sözleşmeler Türk Paten ve Marka Kurumu tarafınca hukuksal korumaya alınır. Hem lisans verenin hem de lisans alanın haklarının korunması açısından yapılacak olan bu sürecin dikkatli yapılması için uzmanlık alanı gerekmektedir.

Size ait olan bir hakkın kaybını engellemek ve ürün ve markalarınızın güvenliği açısından ALKANLAR GROUP olarak danışmanlığınızı üstlenmekteyiz.

 

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Coğrafi işaret tescili, belirgin niteliği veya ünü bakımından kökeninin karakteristik özelliklerini taşıyan ve bulunduğu coğrafi alanın, yörenin, bölgenin veya ülkenin özellikleriyle bağdaşan ürünlerin tanınmasını kolaylaştıracak işaretleri barındıran ürünlerde yapılan belgelendirmedir. Coğrafi işaretler ürünün tüketiciler tarafından bilinen ve kalite işareti taşıyan özgünlük durumunu belirler.

Ürünün nitelikleri belirgin bir coğrafi alana, yöreye, bölgeye, ülkeye ait unsurlardan kaynaklanıyorsa, tüm üretim, işlenme veya diğer işlemleri bulunduğu ve temsil ettiği alan, yöre, bölge veya ülke sınırları içerisinde gerçekleştiriliyorsa menşe adını belirtir. Menşe adı olarak tescillenen ürünlerin coğrafi işaretleri ile bölgenin bağları kuvvetli olur. Resmi bir kalite işareti ve fikri mülkiyet hakkı taşıyan coğrafi işaret, ürünün pazarlanmasında büyük rol oynar ve tanınan bir ürünün satışı daha çok olacağından dolayı yerel veya uluslararası piyasada tanınırlık artarak.

“Nesi meşhur?” sorusuna verilecek olan cevap coğrafi işaret tescili taşıyan ürünün piyasadaki bilinirliğinden kaynaklanır ve pazarlamada genelde bilinen ürünler ön plandadır. Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan ürünün, belirgin niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bulunduğu alan, yöre, bölgeyle özdeşleşmiş olması ve üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin bu yöre, alan veya bölge sınırları içerisinde gerçekleştirilen ürünlere mahreç işareti denir. Menşe adı ve mahreç işareti olarak iki ayrılan coğrafi işaretler, gerekli tescillenme işlemlerinin ardından hitap ettiği ve bağdaştığı coğrafi alanları temsil etmektedir.

Tüketicinin ilgisini çekmek ve bilinir bir marka oluşturmak için gerekli olan bu durumun belgelendirilerek tescillenmesi ve bu tescillenme sürecinde uzman kişilerin gerekli araştırma ve bilgilendirme işlemleri özen gösterilerek yürütülmelidir. Bu süreç boyunca ALKANLAR GROUP adı altında bulunan uzman kişilerce yönetilen takip ve danışmanlık alanından faydalanılabilmektedir.

Gerekli hukuki hakların korunması adına yapılan tüm işlemler sırasında profesyonel bir ekip çalışmaması halinde ürünün tanınırlığını arttıracak olan coğrafi işaret tescili sağlıklı yürütülememekte ve gerekli tescil alınamamaktadır. Ürün sahibinin ve ürünün bulunduğu platformda gerçekleştireceği gelişimi arttırmak ve tanınırlığını en iyi seviyeye taşımak adına yapılan bu belgelendirme işlemlerinin gerekliliği çok önemli olmakla birlikte rakip kişilerce oluşturulacak olan benzer veya taklitçi ürünlerin de önüne geçilecektir. Bu durumda ürün sahibinin almış olduğu menşe adı veya mahreç işareti hukuken koruma altına alınarak tescillenmektedir.

Hızlı Form
Size Yardımcı
Olmak İçin
Buradayız
Geleceğe yatırım yapmak için bugünden bir adım atın! Arayın, Tüm Şirketlerimiz ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın