MENÜ

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Sosyal medya günümüzün en çok kullanılan alanıdır ve teknolojik çağın getirmiş olduğu faaliyetler arasında en çok yaygınlaşan iletişim ağıdır. Bilgisayar, telefon, tablet, laptop, televizyon gibi teknolojik aletlerin büyük bir kitle tarafından kullanılması ve internet çağı olarak adlandırılan bu dönemde internet ağının oldukça fazla kullanılması sonucunda firmaların, markaların, kişi veya kuruluşların hitap etti kitle yön değiştirmiş ve gelişmekte olan hizmetler ve ürünlerin pazarlama veya tanıtılma alanı sosyal medya olarak adlandırılan bu iletişim ağına yerleşmiştir. Ticaret geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve bulunduğu çağın özelliklerine göre şekillenmiştir. Ürünü veya hizmeti tanıtma yada pazarlama her çağda sürdürülmekte fakat yöntemleri değişmektedir. Genel kitlenin oluşturduğu alanlar tercih edilmekte ve hedef kitlenin arz ettiği unsurları içermektedir. Rekabet ortamının oluşması ve iletişimin geliştirilmesi sonucunda her geçen gün reklam fikirlerinin gelişimi ve değişimi yaşanmakta, reklam etkeninin ticarete olan katkısı günden güne artmaktadır. Sosyal medya yönetimi olarak geliştirilen projeler kapsamında uzman kişilerce yapılan görsel tasarımlar, videografik çalışmalar, algı odaklı ve ilginin artmasını sağlayacak metin oluşumları sonucunda ürün, hizmet, marka, firma, kişi veya kuruluşların tanıtımı yapılarak sıkça kullanılan sosyal medya kanallarında genel kitleye sunulmaktadır. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmetleri bu alanda gerekli profesyonel çalışmaları yapmaktadır. Tecrübeli ve uzman kişilerce hazırlanan bu çalışmalar sonucunda istenilen hizmet özenli bir şekilde yerine getirilmektedir. Sosyal medya yönetimi kapsamındaki alanlarda yapılacak olan çalışmalar; özgün metinler, estetik yapıya sahip farklı tasarımsal grafikler, profesyonelce hazırlanan videografikler gibi unsurları içermektedir. Bu çalışmaların başarıya ulaşması ve ürün, hizmet, marka, firma, kişi veya kuruluşların hedef kitle başta olmak üzere genel kitleye erişilmesi konusunda oluşturulan ve takip edilen süreç profesyonelce sürdürülmektedir. Günlük hayatımız şartları sonucunda yoğun geçen çalışmalar ve uğraşlar sonucunda kişiler veya kuruluşların temposu oldukça fazladır. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımız, bu tempolu ve yoğun zamanınız sırasında ürününüzün, hizmetiniz, markanızın, firmanızın tanıtımını yapmakta ve sizin adınıza hizmet sunmaktadır. Detaylı bilgi almak ve örnek çalışmaları incelemek adına ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

VİDEOGRAFİK

Videografi kelime anlamı olarak; alfnümerik verilerin ve grafiklerin sayısal sinyallerle bir televizyon ekranı üzerinden elde edilmesini sağlayan telekominikasyon sistemi, görsel-işitsel programların basımı tarif edilmektedir. Videografik, kelime anlamından daha çok hayatımızdaki yeri ve önemiyle bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar var olan ticaret sektörünün içerisinde yer alan her firmanın, bulunduğu çağa göre gelişim göstermesi ve globalleşen Dünya sahasının içinde rakiplerinin bir adım önüne geçme stratejileriyle satış politikası geliştirmesi durumunda reklamın çok önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Reklam etkenine göre hareket eden kişi veya işletmelerin ürün, hizmet veya markalarındaki algısal değer ve bu değere orantılı alım gücünün artması gözlenmekte ve her geçen gün reklam sektörünün önemi daha da artmaktadır. Görsel materyallerin farklı ve özenli tasarımsal bir araç halinde kullanılıp, hedef kitlenin arz ve talebini karşılayacak etkiye sahip hale getirilmesi sonucunda beklenilen markalaşmaya ulaşılabilmektedir. Reklam filmlerinin veya tanıtım videolarının hayatımızın her alanına ulaştığı ve teknolojik çağın getirmiş olduğu kolaylıklardan faydalanarak bu çalışmaların çok geniş bir kitleye hitap ettiğini göz önünde bulundurarak, ilgiyi üzerinde toplayan ve algının odağını oluşturan bu etkenler videografik tasarımlarla elde edilmektedir. Uzman kişilerin ve işinin vermiş olduğu tecrübe doğrultusunda profesyonelleşen ekibin çalışması doğrultusunda oluşturulacak olan videografik tasarımların sonucunda elde edeceğiniz tanınırlık ve kaliteli görünüm algısı sayesinde pazarlama stratejisini daha kolay hale getirebilirsiniz. Teknolojinin hayatımızın parçası haline gelmesi sonucunda fazla çaba sarf etmeden hedef kitleler başta olmak üzere genel bir kitleye hitap edebilir ve algısal bir etki oluşturabilirsiniz. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımız markanızın, firmanızın, ürününüz, hizmetinizin veya kuruluşunuzun bu alandaki tüm çalışmalarınızı yerine getirmekle birlikte yapılacak olan bu çalışmaların profesyonelliğine de önem göstermektedir. Uzman ve tecrübeli bir kadroya sahip olan ALKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmetlerinin kaliteli ve her türlü ihtiyacı karşılayan teçhizatı sayesinde hazırlayacağı videografik tasarımlar, günümüz teknolojisi ve talebini karşılayacak güçtedir. Videografik tasarımın detaylı bilgilendirmesi ve örnek çalışmalarını görmek için ALKANLAR GRUOP medya ve tasarım uzmanlarıyla iletişim kurabilirsiniz. Hikayenize sahip çıkacak bir ekiple hizmet vermekteyiz.

GRAFİK

Grafik tasarım, bir düşünceyi görselleştirmek, bir görseli etkili geliştirmek ya da iletilmek istenilen mesajı oluşturmak için tasarlanan görselin ve metinlerin ilgi çekici, algılanabilir veya görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren bir süreçtir. Tasarımın önemli bir yere sahip olduğunu ve hayatımızın her alanında görsel olarak algıladığımız tasarımların ön plana çıktığını bilmekteyiz. Baktığımız her yerde görsel bir tasarım söz konusudur ve günümüz şartlarında grafik tasarımlar ilgi çekici ve algı oluşturucu bir özelliğe sahiptir. Markalaşma yolunda önemli adımlar atan ürün, hizmet veya firmaların uyguladığı ve kurumsal kimlik alanında başarılı bir imaj oluşturan kurum veya kuruluşların önemli bir parçası olan grafik tasarımlar, billboard, televizyon reklamları, afişler, dijital baskılar, kartvizitler, kitap kapakları, web tasarımları gibi birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Sizin özgünlüğünüzü ve kimliğinizi yansıtacak olan bu oluşumun uzman kişilerce oluşturulması ve amacına hizmet etmesi bakımından yapılacak olan tasarımların profesyonelce hazırlanması gerekmektedir. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımız tarafından yapılacak olan tüm çalışmalar tecrübeli kişilerce sunulmaktadır. Yapılan tüm işlerde olduğu gibi; estetiksel çalışmalar, farklı tasarlanan görsel unsurlar, algının odak noktasını oluşturacak metinler, ulaşılmak istenilen kitleye verilecek olan mesajlar gibi özenli çalışmaların getireceği markalaşma etkisi ve rekabet alanında kazanılacak güç, bulunduğunuz platformda tanınırlığınızı artırmaya yönelik başarılı bir etkene sahip olacaktır. Kurumsal bir kimliğin önemli bir yere sahip olmasından dolayı yapılacak olan bu çalışmalar, tüketicinin tercihini size çekmek adına yapılmaktadır. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmeti olarak yapılacak tüm çalışmalarda özenli araştırmalar, özgün tasarımlar ve verimli sonuçlar oluşturmak adına profesyonel bir süreç takip edilmektedir. Herhangi bir görsele bakıldığında akla ilk gelen ürün, hizmet veya firma olmak, bir metin okunduğunda ilk çağrıştırdığı isim olmak veya karşılaşılan ilk görselde sizin kimliğinizin hatırlanması, sizin başarılı bir rekabet gücünü elinizde bulundurduğunuz anlamına gelir. Böyle bir gücün etkisini her alanda hissedebilir ve markalaşma yolunda önemli bir kariyere sahip olabilirsiniz. Tüm bu çalışmalar sonucunda böyle bir konuma ulaşmak mümkündür. Grafik tasarım konusunda ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımızdan gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik denilince ilk akla gelen, bir kuruma veya kuruluşa ait, diğer kurum veya kuruluşlardan ayırt edici, özgün bir duruş bütünüdür. Kurumsal kimlik unsurları birçok alanda oluşturulmakla beraber rekabeti kaçınılmaz kılacak derecede de etkili bir hal almaya başlamıştır. Günümüz çağında ticaretin yeri ve önemi ve gelir kaynaklarının oluşturduğu unsurlar değerli bir yere sahiptir. Firmaların, kurumların veya kuruluşların birbiriyle girdiği bu rekabet sahasında ürünler ve hizmetler çeşitli yollarla pazarlanmakta ve her geçen gün bu satış stratejisine yenilikler eklenmektedir. Bu ürün ve hizmetlerin yanı sıra tanınırlık ve markalaşma gücünü artırmaya yönelik farklı etkenler mevcuttur. Kurumsal kimlik, bu etkili stratejinin en önemli parçasıdır ve bir kurumun veya kuruluşun dışarıdan bakıldığındaki duruşu ve içeriden bakıldığındaki mevcut varlığını yansıtmaktadır. Kurumsal kimliğin oluşturulmasında yapacağınız çalışmalar kesinlikle uzman bir ekip ve profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Günümüz çalışmalarında başarıya ulaşmış ve marka halini almış kurum veya kuruluşların kimlikleri farklı tasarımlar ortaya koyarak algıyı ve ilgiyi odak noktası haline getirecek durumda olmasını sağlamaktadır. Kurumsal kimlik, kurum veya kuruluşa ait özgün bir logo veya amblem, özgünlüğünüzü ve hizmetinizi belirten bir slogan, ilgi çeken ve kolay erişilebilen bir web sitesi, kurum veya kuruluşu temsil eden renk seçenekleri gibi ilk ve temel unsurları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra; estetiksel bir kartvizit, amaca hizmet eden ve farklı tasarımda oluşturulan bir katalog, antetli kağıtlar, ajandalar, zarflar, dosyalar gibi birçok alanda sizi temsil edecek unsurlar yer almaktadır. Bu çalışmaların ortak bütünü olan kurumsal kimlik çalışmalarını ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanları tarafından özenle hazırlamaktayız. Hali hazırda bulunan bir kurum veya kuruluşun gerekli tüm kimlik çalışmalarını profesyonel bir şekilde yerine getirmekle beraber sıfırdan oluşturulacak olan yeni kurum veya kuruluşların attıkları ilk adımdan itibaren ulaşacakları başarılara da ortak olmaktayız. ALAKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmeti olarak yapacağımız çalışmalar dahilinde, özgün bir oluşum için gerekli araştırmadan farklı bir duruşu yansıtacak olan tasarımlara kadar sizin de içinde yer alacağınız bir ekip çalışmasını yerine getirmekteyiz. Kurumsal kimlik alanında daha detaylı bilgi için ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

GOOGLE ADWORS

Google Adwors olarak adlandırılan sistem, Google alanında kullanılan bir reklam faaliyetidir. Google günümüzce kullanılan en çok arama motorudur. Bu platformda yapılan tüm çalışmalar karışık bir algoritmalar ile oluşturulmaktadır. Reklam ve favorilerde yer edinmek adına yapılan tüm çalışmaların belli bir sistem oluşturması gerekmektedir. Google arama motorundan aranacak olan kelime ve istenilen bilgiye ulaşılması için kullanılması gereken içeriklerin oluşturduğu bağlantı yoluyla hedef kitle başta olmak üzere bilginin, ulaşacağı kitlelere kolay erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Markalaşma yolunda ilerleyen ürün, hizmet, firma, marka, kişi veya kuruluşların tanınırlık derecelerinin artması için oldukça yaygın kullanılan bu sistemin getirisi ise, en başta görülmek ve çok tanınmak stratejisidir. Herkes tarafından kullanılan Google ağının, aratılan kelimelerce vermiş olduğu adreslere göz atmak isteyen kimseler genelde karşılarına ilk çıkan tercihi kullanmaktadır. İlk çıkan adresin güvenirliği ve kalitesi herkes tarafından onaylanmakta ve daha kolay erişilebilir olduğu için bu adresler ziyaret edilmektedir. Günümüz rekabet ortamının farklı alanlara yayılması sonucunda birbiriyle yarışan kişi veya kuruluşların oldukça fazla tercih ettiği bu sistemde, reklam alanı çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Google adwors sistemine bağlı olarak oluşturulan çalışmaların getirisi oldukça iyi bir artış göstermiş ve bu alandan yararlanmak isteyenlerin sayısı çoğalmıştır. Belirli anahtar kelimelerle oluşturulan ve özgün içerik konusunda zengin oluşumlarla hazırlanacak olan adreslerin görsel tasarımları ve metin yazımları profesyonel bir şekilde üretildiğinde istenilen sonuca ulaşılır. Uzman kişilerin bu sistemdeki yeri çok önemlidir. Başlı başına tam uzmanlık isteyen bu alandaki çalışmalar için ALKANLAR GROUP medya ve tasarım uzmanları ve profesyonel ekibi hizmet vermektedir. Tecrübeli iş bilir kavramı, tam uzman ve verimli sonuç getiren çalışmalar ve özgün içerikli üretimler toplamında hazırlanan Google adwors çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgilendirmeyi ALKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmetleri uzmanlarımızdan alabilirsiniz. Google adwors çalışmaları için izlenen yolun gerekliliği önemle belirtilmelidir. Her hangi bir profesyonellik dışı yapılan işlemin hiçbir getirisi olmadığı gibi yapılan masrafların da boşa gittiği görülmektedir. Uzmanlık alanı dışında hizmet veren faaliyetler bu alanda istenilen sonuca ulaştıramamaktadır. ALKANLAR GROUP medya ve tasarım hizmetlerine ulaşabilir ve konuyla ilgili görüşmelerde bulunabilirsiniz.

Hızlı Form
Size Yardımcı
Olmak İçin
Buradayız
Geleceğe yatırım yapmak için bugünden bir adım atın! Arayın, Tüm Şirketlerimiz ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın