yukarı kaydır

Alkan Danışmanlık

KOSGEB

Kosgeb, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak adlandırılan, halk arasında KOSGEB olarak bilinen bir kurumdur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır ve ülkemizdeki kurulma sebebi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini arttırarak sanayi alanına katkıda bulunması amaçlanmış olmasıdır. KOBİ olarak adlandırılan bu işletmelere faaliyet alanı tanıyan bu sistem kamu kaynağını kullanarak destek ve teşvik sağlamaktadır. Kendi işini kurmak ve iş gücünü geliştirmek isteyenlerin sermaye sorununa çözüm olarak ve hem işletme gücünü hem de devlet ekonomisine katkı sağlaması amacıyla verilen devlet tarafından hibe desteği sağlanmaktadır. KOSGEB bu alanda devreye girerek belirli kurallar dahilinde çözüm odaklı bir proje haline geliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini takip ederek yükselmelerine yardımcı olmakla beraber AR-GE, ihracat, kurumsallaşma gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Bu alandan yararlanabilme adına kişiler veya işletmeler bazı kriterlere uymak zorundadır. Yanlış yönlendirme veya eksik başvuru sonucu kabul görmeyen projeler oldukça fazladır. ALKANLAR GROUP danışmanlığında gerekli tüm bilgilendirmeler ve yönlendirmeler özenli bir şekilde yapılmaktadır. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen ve büyümeyi amaçlayan işletme sahiplerinin motivasyonunu arttıran ve maddi anlamda destek sağlayan KOSGEB’e başvuru yaparken kesinlikle doğru kurgulanan bir projeyi elinde bulundurmanız çok önemlidir. Süreç boyunca atılan doğru ve kararlı adımlar sayesinde projenizin kabulü ve gelişimi olumlu yönde ilerler. Profesyonel bir danışmanlık sayesinde bu konuda alacağınız yardımlar çok etkili olacaktır. Herkesin kurmak istediği bir iş, daha çok alanda faaliyet göstermek istediği bir sektör, adından uluslararası söz ettirmek istediği bir markaya sahip olma fikri vardır. Sizin fikirlerinizi önemseyen, danıştığınızda en iyi sonucu sağlamak adına harekete geçen ALKANLAR GROUP bu alanda profesyonel ekibi ve uzman çalışanlarıyla birlikte birçok profesyonel başarının anahtarı olmuştur. Bu alanda verilecek olan danışmanlık hizmeti sayesinde oldukça faydalı bir proje oluşturmanıza yardım edilmektedir ve kabul edilme sürecinde verimli bir yol izlenerek en iyi sonuçlar amaçlanmaktadır. KOSGEB kurumunun sanayi gelişimi ve ekonomik kalkınma adına yapmış olduğu bu destekten faydalanmak isteyen kişi veya işletmelere ALKANLAR GROUP danışmanlık tarafından hizmet verilmektedir.

IPARD

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday veya potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. Oluşturulan bu destek sistemi IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development) Türkiye’deki tarımın modernize edilmesini ve sosyo-ekonomik koşulların gelişimini olumlu hale getirmeyi amaçlar. Sanayi alanındaki gelişmelerin sonucu olarak kırsal alandaki faaliyetlerin düşmemesi ve kentleşmeye yönelik yapılan göçlerin artmaması adına yapılan bu destek sistemi, kırsal alandaki kaynakların kullanılabilirliğini arttırma projesidir. IPARD sisteminin stratejik amaçları vardır. Hedeflenen yatırımlar sayesinde tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak, gıda güvenliği, bitki sağlığı, veterinerlik, çevre ve diğer standartlara ilişkin Avrupa Birliği (AB) müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi, kırsal alanların kalkınmasına katkı sağlanması bu sistemin amaçlarındandır. IPARD tarımsal işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği, hayvan refahı, kalite yönetimi, iş güvenliği gibi konularda gelişim sağlamasına yardım etmektedir. Türkiye tarımının Avrupa Birliği Ortak Pazarı’na açılmasında küçük veya orta ölçekli işletmelere destek sağlayarak gelişim sürecine katkıda bulunur, ekonomik alanda verimliliklerini arttırmalarına ve varlıklarının devamlılığını garanti altına almak amacıyla üretim tekniklerini ve işlemlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Ülkemizde bu sistemin desteklediği il sayısı 42’dir.(Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat) IPARD sisteminin desteklediği illerde bulunan alanlarda ve bu alanlara sahip kişilerin başvuru yapması dahilinde gerekli kurumdan alınan izinler ve destek hakları uygun görünen şartlar altında yerine getirilmektedir. ALKANLAR GROUP danışmanlık hizmeti bu alanda gerekli düzenlemeleri ve IPARD sistemine yönelik kurallara bağlı hareket etmenizi sağlayarak ön bilgilendirme amaçlı danışmanlık almanıza yardımcı olacaktır. Profesyonel kişilerce ve ALKANLAR GROUP danışmanlık hizmeti uzman çalışanları tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma(IPARD) sistemine uygun ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun(TKDK) bu sisteme bağlı yapacağı çalışmalara yönelik araştırmalar ve başvuru sürecinin takibi yapılmaktadır.

TÜBİTAK

TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu olarak toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimini sağlamasına yardımcı olarak, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir vizyonu benimsemektedir. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırmaları yapan TÜBİTAK, bilimi yönlendiren ve denetleyen bir kurum halini almıştır. Gençlere bilim ve teknolojik alanlarda yardımcı olmak ve Türkiye’nin menfaatleri konusunda bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet göstermektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak bilim ve teknoloji alanında AR-GE çalışmaları yaparak ve Türkiye’nin bu alanlarda belirlediği politikayı takip edip uygulamaya koyarak hizmet vermektedir. Sanayi alanında araştırmalar yapmak, teknoloji ile ilgili geliştirilebilir konularda yenilikler sağlamak ve sanayi kuruluşlarına üretim alanında destek vermek, projeleri geliştirmek faaliyetleri içindedir. Ayrıca uluslararası araştırma ve geliştirmeleri takip ederek uluslararası bilim ve teknoloji kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürülürken bir yandan da bilime teşvik edici seminerler düzenler ve bilim alanında dergi ve kitaplar yayınlayarak bilinçli ve katılımcı bir ortam hazırlar. ALKANLAR GROUP danışmanlık hizmeti olarak bu alanda yapılacak olan çalışmalar ve başvuruları sizler adına özenle takip etmekte ve süreç boyunca profesyonel yönlendirmeler ile sizlere destek olmaktayız.

TÜBİTAK başvuru alanları şöyledir;

1001- BİLİMSEL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1003- ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1007- KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELŞERİNİN DESTEKLEME PROGRAMI

3501- KARİYER GELİŞTİME PROGRAMI

1002- HIZLI DESTEK PROGRAMI

1005- ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

3001- BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK’ın destek verdiği alanlar;

ÜNİVERSİTE- DOKTORA DERECESİ

ÖZEL KAMU KURULUŞLARI- LİSAN EĞİTİMİ

ARAŞTIRMA HASTANELERİ- TIPTA UZMANLIK DERECESİ VEYA TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ

ÜNİVERSİTE- LİSANS DERECESİ

ÖZEL KAMU KURULUŞLARI- LİSANS DERECESİ

TÜBİTAK destek oranları;

1001- 360.000 TL

1002- 30.000 TL

1003- 2.500.000 TL

1005- 200.000 TL

1007- ÇAĞRIYA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR

3001-60.000TL

3501- 225.000 TL

SANAYİ BAKANLIĞI

Sanayi Bakanlığı, özel sektörde, AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için yapılan kanun ve tasarılar yayımlamıştır. Teknolojik bilgi üretilmesini, verimliliğin artmasını, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standartlarının yükseltilmesini, üretim maliyetlerinin düşürülmesini amaçlamıştır. AR-GE alanında verilecek olan destekler sayesinde teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik gibi ülke değerlerine doğrudan katkı sağlayacak olan faaliyetlerin gelişmesini sağlayan adımlar atmıştır. Sanayi Bakanlığı’nın AR-GE desteklerine ve bu alanlara yönelik yatırımlar ve yeniliğe dair doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır. AR-GE destekleri ve teşvikleri sayesinde sanayisi desteklenen ülkeler Dünya rekabetinde uluslararası yarışan devletler haline gelmiştir. Ülkemizin bu platformda adından söz ettirmesi için birçok teşvik ve destekten yararlanılabilmektedir. ALKANLAR GROUP danışmanlık hizmetleri, tüm AR-GE destek ve teşvik kanunlarını, bu alanda destek veren kurum veya kuruluşların yapmış olduğu projeleri takip etmekle birlikte bu alandan yararlanmak isteyenlere uzman ekibiyle beraber gerekli danışmanlık hizmetini vermektedir. AR-GE, tam açılımıyla Araştırma ve Geliştirme olarak bilinir. Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır. Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sitem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır. ALKANLAR GROUP uzman ekibi ve danışmanlık hizmeti bu konuda alabileceğiniz tüm hizmetleri ve daha detaylı bilgiyi sizlere aktarmaktadır.

TURİZM BAKANLIĞI

Turizm Bakanlığı, ülkemizdeki turizm alanlarının faaliyetlerinin artırılması ve turizm sektöründeki çalışmaların güçlendirilmesi adına turizme bağlı gelir kaynaklarının ve ekonomik güçlenmeye fayda sağlayacak konulardaki çalışmaların çoğalmasını desteklemek ve bu alanlara yönelik gelişmelere teşvik etmek için birçok konuda projeler geliştirmiştir. Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlemlenmektedir. Bu alanda birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafınca gerçekleştirilen bu destek ve teşvik projelerinden teknik yardım desteği, kültür yatırımları desteği, turizm teşvikleri gibi konularda yardım almak mümkündür. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda birçok turizm alanı, sektöre hizmet eden kişiler veya işletmeler, yurtiçi/yurtdışı platformda oldukça gelişim göstermekle birlikte ülke ekonomisine de eskiye nazaran bir farkla katkı sağlamaktadır. ALKANLAR GROUP danışmanlık hizmeti olarak konuya ait gerekli bilgilendirmeyi uzmanlarımız tarafından sizlere sunmaktayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz danışmanlık hizmetleri faaliyetlerimizin sonucunda sağlamış olduğumuz katkımızın önemini ve sektörün gelişimini etkilemenin haklı gurunu ALKANLAR GROUP olarak taşımaktayız. Profesyonel ekibimiz ve danışmanlık hizmetindeki uzman çalışanlarımız tarafından gerekli tüm detayları size aktarmaktayız.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.