yukarı kaydır

SANAYİ BAKANLIĞI

Yatırım Teşvik Destekleri

  • Genel Teşvik Sistemi: Asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, III., IV., V., ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir. Bu teşvik sistemi kapsamında “KDV İstisnası” “Gümrük Vergisi Muafiyeti” ve “Gelir Vergisi Stopajı Desteği” sağlanmaktadır.
  • Stratejik Yatırımlar: Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir. Bu teşvik sistemi kapsamında “KDV istisnası”, “Gümrük Vergisi Muafiyeti”, “Vergi İndirimi”, “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği”, “Gelir Vergisi Stopajı Desteği”, “Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği”, “Faiz veya Kar Payı Desteği”, “Yatırım Yeri Tahsisi” ve “KDV İadesi” sağlanmaktadır.
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları: Asgari sabit yatırım tutarı 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu teşvik sistemi kapsamında “KDV istisnası”, “Gümrük Vergisi Muafiyeti”, “Vergi İndirimi”, “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği”, “Gelir Vergisi Stopajı Desteği”, “Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği”, “Faiz veya Kar Payı Desteği”, “Yatırım Yeri Tahsisi” sağlanmaktadır.
  • Öncelikli Yatırım Teşviki: Bu teşvik sistemi kapsamında “KDV istisnası”, “Gümrük Vergisi Muafiyeti”, “Vergi İndirimi”, “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği”, “Gelir Vergisi Stopajı Desteği”, “Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği”, “Faiz veya Kar Payı Desteği”, “Yatırım Yeri Tahsisi” sağlanmaktadır.
  • Cazibe Merkezleri Programı: Kapsamında bulunan illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın destek sağlanmaktadır.

 

Proje Bazlı Destekler: Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek 500 Milyon TL üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir. Bu destek kapsamında Vergisel Destekler, İstihdam Destekleri, Finansman Destekleri, Yatırım Yeri ile ilgili Destekler ve Diğer Destekler sağlanmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.